maxdb_ssl_set

maxdb::ssl_set

(PECL maxdb >= 1.0)

maxdb_ssl_set -- maxdb::ssl_setUsed for establishing secure connections using SSL

Opis

Styl proceduralny

maxdb_ssl_set ( resource $link , string $key , string $cert , string $ca , string $capath , string $cipher ) : bool

Styl obiektowy

maxdb::ssl_set ( string $key , string $cert , string $ca , string $capath , string $cipher ) : bool
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top