maxdb_send_query

maxdb::send_query

(PECL maxdb >= 1.0)

maxdb_send_query -- maxdb::send_querySend the query and return

Opis

Styl proceduralny

maxdb_send_query ( resource $link , string $query ) : bool

Styl obiektowy

maxdb::send_query ( string $query ) : bool
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top