maxdb_rpl_query_type

maxdb::rpl_query_type

(PECL maxdb >= 1.0)

maxdb_rpl_query_type -- maxdb::rpl_query_typeReturns RPL query type

Opis

Styl proceduralny

maxdb_rpl_query_type ( resource $link ) : int

Styl obiektowy

maxdb::rpl_query_type ( void ) : int
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top