maxdb_real_query

maxdb::real_query

(PECL maxdb >= 1.0)

maxdb_real_query -- maxdb::real_queryExecute an SQL query

Opis

Styl proceduralny

maxdb_real_query ( resource $link , string $query ) : bool

Styl obiektowy

maxdb::real_query ( string $query ) : bool

The maxdb_real_query() is functionally identical with the maxdb_query().

Informacja:

In order to determine if a given query should return a result set or not, see maxdb_field_count().

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top