maxdb_real_connect

maxdb::real_connect

(PECL maxdb >= 1.0)

maxdb_real_connect -- maxdb::real_connectOpens a connection to a MaxDB server

Opis

Styl proceduralny

maxdb_real_connect ( resource $link [, string $hostname [, string $username [, string $passwd [, string $dbname [, int $port = 0 [, string $socket ]]]]]] ) : bool

Styl obiektowy

maxdb::real_connect ([ string $hostname [, string $username [, string $passwd [, string $dbname [, int $port = 0 [, string $socket ]]]]]] ) : bool

maxdb_real_connect() attempts to establish a connection to a MaxDB database engine running on hostname.

This function differs from maxdb_connect():

  • maxdb_real_connect() needs a valid resource which has to be created by function maxdb_init()

  • With function maxdb_options() you can set various options for connection.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Przykłady

Przykład #1 Styl obiektowy

<?php

/* create a connection object which is not connected */
$maxdb maxdb_init();

/* set connection options */
$maxdb->options(MAXDB_UNICODE"FALSE");
$maxdb->options(MAXDB_TIMEOUT5);

/* connect to server */
$maxdb->real_connect('localhost''MONA''RED''DEMODB');

/* check connection */
if (maxdb_connect_errno()) {
   
printf("Connect failed: %s\n"maxdb_connect_error());
   exit();
}

printf ("Connection: %s\n."$maxdb->host_info);

$maxdb->close();
?>

Przykład #2 Styl proceduralny

<?php

/* create a connection object which is not connected */
$link maxdb_init();

/* set connection options */
maxdb_options($linkMAXDB_UNICODE"FALSE");
maxdb_options($linkMAXDB_TIMEOUT5);

/* connect to server */
maxdb_real_connect($link'localhost''MONA''RED''DEMODB');

/* check connection */
if (maxdb_connect_errno()) {
   
printf("Connect failed: %s\n"maxdb_connect_error());
   exit();
}

printf ("Connection: %s\n."maxdb_get_host_info($link));

maxdb_close($link);
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

Connection: localhost <...>

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top