maxdb_embedded_connect

(PECL maxdb >= 1.0)

maxdb_embedded_connectOpen a connection to an embedded MaxDB server

Opis

maxdb_embedded_connect ([ string $dbname ] ) : resource
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top