maxdb_disable_reads_from_master

maxdb::disable_reads_from_master

(PECL maxdb >= 1.0)

maxdb_disable_reads_from_master -- maxdb::disable_reads_from_masterDisable reads from master

Opis

Styl proceduralny

maxdb_disable_reads_from_master ( resource $link ) : bool

Styl obiektowy

maxdb::disable_reads_from_master ( void ) : void
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top