maxdb_close

maxdb::close

(PECL maxdb >= 1.0)

maxdb_close -- maxdb::closeCloses a previously opened database connection

Opis

Styl proceduralny

maxdb_close ( resource $link ) : bool

Styl obiektowy

maxdb::close ( void ) : bool

The maxdb_close() function closes a previously opened database connection specified by the link parameter.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top