ldap_next_reference

(PHP 4 >= 4.0.5, PHP 5, PHP 7)

ldap_next_referenceGet next reference

Opis

ldap_next_reference ( resource $link , resource $entry ) : resource
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top