iconv_get_encoding

(PHP 4 >= 4.0.5, PHP 5, PHP 7)

iconv_get_encodingPobiera aktualne ustawienia dla konwersji zestawu znaków

Opis

iconv_get_encoding ([ string $typ ] ) : array

Zwraca aktualne ustawienia funkcji ob_iconv_handler() jako tablicę, lub FALSE jeśli się nie uda.

Patrz także: iconv_set_encoding() i ob_iconv_handler().

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top