gupnp_service_proxy_set_subscribed

(PECL gupnp >= 0.1.0)

gupnp_service_proxy_set_subscribed(Un)subscribes to the service

Opis

gupnp_service_proxy_set_subscribed ( resource $proxy , bool $subscribed ) : bool

(Un)subscribes to the service.

Parametry

proxy

A service proxy identifier.

subscribed

Set TRUE to subscribe to this service.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top