gupnp_service_proxy_remove_notify

(PECL gupnp >= 0.1.0)

gupnp_service_proxy_remove_notifyCancels the variable change notification

Opis

gupnp_service_proxy_remove_notify ( resource $proxy , string $value ) : bool

Cancels the variable change notification.

Parametry

proxy

A service proxy identifier.

value

The variable to add notification for.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top