gupnp_service_proxy_get_subscribed

(PECL gupnp >= 0.1.0)

gupnp_service_proxy_get_subscribedCheck whether subscription is valid to the service

Opis

gupnp_service_proxy_get_subscribed ( resource $proxy ) : bool

Check whether subscription is valid to the service.

Parametry

proxy

A service proxy identifier.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top