gupnp_service_action_return

(PECL gupnp >= 0.1.0)

gupnp_service_action_returnReturn successfully

Opis

gupnp_service_action_return ( resource $action ) : bool

Return successfully.

Parametry

action

A service action identifier.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top