gnupg_clearencryptkeys

(PECL gnupg >= 0.5)

gnupg_clearencryptkeysRemoves all keys which were set for encryption before

Opis

gnupg_clearencryptkeys ( resource $identifier ) : bool

Parametry

identifier

Identyfikator gnupg, do wywołania funkcji gnupg_init() lub gnupg.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Przykłady

Przykład #1 Procedural gnupg_clearencryptkeys() example

<?php
$res 
gnupg_init();
gnupg_clearencryptkeys($res);
?>

Przykład #2 OO gnupg_clearencryptkeys() example

<?php
$gpg 
= new gnupg();
$gpg -> clearencryptkeys();
?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top