gnupg_adddecryptkey

(PECL gnupg >= 0.5)

gnupg_adddecryptkeyAdd a key for decryption

Opis

gnupg_adddecryptkey ( resource $identifier , string $fingerprint , string $passphrase ) : bool

Parametry

identifier

Identyfikator gnupg, do wywołania funkcji gnupg_init() lub gnupg.

fingerprint

Odcisk klucza.

passphrase

The pass phrase.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Przykłady

Przykład #1 Procedural gnupg_adddecryptkey() example

<?php
$res 
gnupg_init();
gnupg_adddecryptkey($res,"8660281B6051D071D94B5B230549F9DC851566DC","test");
?>

Przykład #2 OO gnupg_adddecryptkey() example

<?php
$gpg 
= new gnupg();
$gpg -> adddecryptkey("8660281B6051D071D94B5B230549F9DC851566DC","test");
?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top