getdate

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

getdatePobiera informację o dacie/czasie

Opis

getdate ([ int $znacznik_czasu = time() ] ) : array

Funkcja zwraca tablicę (array) asocjacyjną zawierającą informacje o dacie podanej jako znacznik_czasu, lub o aktualnej dacie, jeśli nie podano parametru znacznik_czasu.

Parametry

timestamp

Opcjonalny parametr uniksowy znacznik czasu timestamp jest typu integer i domyślnie jest ustawiony na bieżący czas lokalny jeśli timestamp nie został podany. Innymi słowy, domyślnie to wartość funkcji time().

Zwracane wartości

Zwraca asocjacyjną tablicę (array) z informacjami zależnymi od podanego parametru znacznik_czasu. Zwrócona tablica zawiera następujące elementy:

Klucze zwróconej tablicy asocjacyjnej
Klucz Opis Przykłady zwracanych wartości
"seconds" Ilość sekund 0 do 59
"minutes" Liczba minut 0 do 59
"hours" Ilość godzin 0 do 23
"mday" Liczba będąca dniem miesiąca 1 do 31
"wday" Dzień tygodnia w postacy cyfry 0 (dla Niedzieli) aż do 6 (dla Soboty)
"mon" Miesiąc w postaci liczby 1 aż do 12
"year" Pełen rok w postaci liczby, 4 cyfry Przykłady: 1999 lub 2003
"yday" Dzień danego roku, w postaci liczby 0 aż do 365
"weekday" Pełna nazwa dnia tygodnia, w języku angielskim Sunday aż do Saturday
"month" Pełna nazwa miesiąca, w języku angielskim, jak np. January lub March January aż do December
0 Sekundy, które upłynęły od Ery Uniksa, podobnie jak wartość zwracana przez time() i użyta przez funkcję date(). Zależnie od systemu, zazwyczaj -2147483648 aż do 2147483647.

Przykłady

Przykład #1 Przykład getdate()

<?php
$dzisiaj 
getdate();
print_r($dzisiaj);
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

Array
(
  [seconds] => 40
  [minutes] => 58
  [hours]  => 21
  [mday]  => 17
  [wday]  => 2
  [mon]   => 6
  [year]  => 2003
  [yday]  => 167
  [weekday] => Tuesday
  [month]  => June
  [0]    => 1055901520
)

Zobacz też:

 • date() - Formatuje lokalny czas/datę
 • idate() - Format a local time/date as integer
 • localtime() - Pobiera czas lokalny
 • time() - Zwraca aktualny uniksowy znacznik czasu
 • setlocale() - Set locale information

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top