filepro

(PHP 4, PHP 5 < 5.2.0, PHP 7)

fileproRead and verify the map file

Opis

filepro ( string $directory ) : bool

This reads and verifies the map file, storing the field count and info.

No locking is done, so you should avoid modifying your filePro database while it may be opened in PHP.

Informacja: Gdy włączony jest tryb bezpieczny, PHP sprawdza, czy pliki lub katalogi, na których zostaną wykonane operacje mają takie same UID (owner) jak skrypt, który jest aktualnie wykonywany.

Parametry

directory

The map directory.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top