filepro_rowcount

(PHP 4, PHP 5 < 5.2.0, PHP 7)

filepro_rowcountFind out how many rows are in a filePro database

Opis

filepro_rowcount ( void ) : int

Returns the number of rows in the opened filePro database.

Informacja: Gdy włączony jest tryb bezpieczny, PHP sprawdza, czy pliki lub katalogi, na których zostaną wykonane operacje mają takie same UID (owner) jak skrypt, który jest aktualnie wykonywany.

Zwracane wartości

Returns the number of rows in the opened filePro database, or FALSE on errors.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top