curl_close

(PHP 4 >= 4.0.2, PHP 5, PHP 7)

curl_closeZamyka sesję cURL

Opis

curl_close ( resource $ch ) : void

Zamyka sesję cURL i uwalnia wszystkie zasoby. Uchwyt cURL, ch, również jest usuwany.

Parametry

ch

Uchwyt cURL zwrócony przez curl_init().

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

Przykłady

Przykład #1 Inicjalizaca sesji cURL i pobranie strony

<?php
// utwórz uchwyt cURL
$ch curl_init();

// ustaw URL i inne potrzebne opcje
curl_setopt($chCURLOPT_URL"http://www.example.com/");
curl_setopt($chCURLOPT_HEADER0);

// pobierz dane i przekaż do przeglądarki
curl_exec($ch);

// zamknij zasób cURL i zwolnij zasoby systemowe
curl_close($ch);
?>

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top