ctype_upper

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5, PHP 7)

ctype_upperCheck for uppercase character(s)

Opis

ctype_upper ( string $text ) : bool

Checks if all of the characters in the provided string, text, are uppercase characters.

Parametry

text

The tested string.

Zwracane wartości

Returns TRUE if every character in text is an uppercase letter in the current locale.

Przykłady

Przykład #1 A ctype_upper() example (using the default locale)

<?php
$strings 
= array('AKLWC139''LMNSDO''akwSKWsm');
foreach (
$strings as $testcase) {
    if (
ctype_upper($testcase)) {
        echo 
"The string $testcase consists of all uppercase letters.\n";
    } else {
        echo 
"The string $testcase does not consist of all uppercase letters.\n";
    }
}
?>

Powyższy przykład wyświetli:

The string AKLWC139 does not consist of all uppercase letters.
The string LMNSDO consists of all uppercase letters.
The string akwSKWsm does not consist of all uppercase letters.

Notatki

Informacja:

Jeśli podana zostanie zmienna typu integer o wartości z zakresu -128 i 255 włącznie, jest ona interpretowana jako wartość ASCII dla pojedynczego znaku (do ujemnych wartości dodaje się liczbę 256 aby przejść do zakresu wartości występujących w rozszerzonej tablicy ASCII). Każda inna zmienna całkowita jest interpretowana jako ciąg znakowy zwierający cyfry dziesiętne liczby całkowitej.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
7
chris at theothernews dot co dot nz
6 years ago
Underscores in the string will result in false, so you have to remove them first.
up
-7
Anonymous
4 years ago
// after screwing around with function.ctype-upper
// I found this simple solution

if (strtolower($string) != $string)// its so simple!
{
  echo "uppercase letters found in $string";
}

source: http://stackoverflow.com/questions/4426327/how-to-detect-if-string-contains-1-uppercase-letter-in-php
To Top