ctype_alpha

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5, PHP 7)

ctype_alphaCheck for alphabetic character(s)

Opis

ctype_alpha ( string $text ) : bool

Checks if all of the characters in the provided string, text, are alphabetic. In the standard C locale letters are just [A-Za-z] and ctype_alpha() is equivalent to (ctype_upper($text) || ctype_lower($text)) if $text is just a single character, but other languages have letters that are considered neither upper nor lower case.

Parametry

text

The tested string.

Zwracane wartości

Returns TRUE if every character in text is a letter from the current locale, FALSE otherwise.

Przykłady

Przykład #1 A ctype_alpha() example (using the default locale)

<?php
$strings 
= array('KjgWZC''arf12');
foreach (
$strings as $testcase) {
    if (
ctype_alpha($testcase)) {
        echo 
"The string $testcase consists of all letters.\n";
    } else {
        echo 
"The string $testcase does not consist of all letters.\n";
    }
}
?>

Powyższy przykład wyświetli:

The string KjgWZC consists of all letters.
The string arf12 does not consist of all letters.

Notatki

Informacja:

Jeśli podana zostanie zmienna typu integer o wartości z zakresu -128 i 255 włącznie, jest ona interpretowana jako wartość ASCII dla pojedynczego znaku (do ujemnych wartości dodaje się liczbę 256 aby przejść do zakresu wartości występujących w rozszerzonej tablicy ASCII). Każda inna zmienna całkowita jest interpretowana jako ciąg znakowy zwierający cyfry dziesiętne liczby całkowitej.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-9
Tyrunur
11 years ago
It works if you set the locale correctly:

<?php

setLocale
(LC_CTYPE, 'FR_fr.UTF-8');

?>

with this change you will get "yes" "yes"
To Top