classkit_method_redefine

(PECL classkit >= 0.1)

classkit_method_redefineDynamically changes the code of the given method

Opis

classkit_method_redefine ( string $classname , string $methodname , string $args , string $code [, int $flags = CLASSKIT_ACC_PUBLIC ] ) : bool

Informacja: Ta funkcja nie może być użyta do manipulowania aktualnie wykonywaną metodą.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

Parametry

classname

The class in which to redefine the method

methodname

The name of the method to redefine

args

Comma-delimited list of arguments for the redefined method

code

The new code to be evaluated when methodname is called

flags

The redefined method can be CLASSKIT_ACC_PUBLIC, CLASSKIT_ACC_PROTECTED or CLASSKIT_ACC_PRIVATE

Informacja:

This parameter is only used as of PHP 5, because, prior to this, all methods were public.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Przykłady

Przykład #1 classkit_method_redefine() example

<?php
class Example {
    function 
foo() {
        return 
"foo!\n";
    }
}

// create an Example object
$e = new Example();

// output Example::foo() (before redefine)
echo "Before: " $e->foo();

// Redefine the 'foo' method
classkit_method_redefine(
    
'Example',
    
'foo',
    
'',
    
'return "bar!\n";',
    
CLASSKIT_ACC_PUBLIC
);

// output Example::foo() (after redefine)
echo "After: " $e->foo();
?>

Powyższy przykład wyświetli:

Before: foo!
After: bar!

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
fdrean
3 years ago
This could lead to revolution in cli mode now that developers can load new code without restarting process.
To Top