chroot

(PHP 4 >= 4.0.5, PHP 5, PHP 7)

chrootZmienia główny katalog

Opis

chroot ( string $katalog ) : bool

Zmienia główny katalog wykonywanego procesu na katalog i aktualny katalog roboczy na "/".

Ta funkcja jest dostępna tylko na systemach GNU i BSD, i tylko gdy jest używany CLI, CGI lub Embed SAPI. Ponadto, ta funkcja wymaga praw roota.

Parametry

katalog

Ścieżka, na którą ma być zmieniony katalog główny.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Przykłady

Przykład #1 Przykład użycia chroot()

<?php
chroot
("/path/to/your/chroot/");
echo 
getcwd();
?>

Powyższy przykład wyświetli:

/

Notatki

Informacja: Ta funkcja nie jest dostępna na platformie Windows.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-21
drowningloli at gmail dot com
5 years ago
The chroot() function is also available on SVR4 platforms (not just GNU and BSD.)
To Top