chdir

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

chdirZmienia bieżący katalog

Opis

chdir ( string $katalog ) : bool

Zmienia bieżący katalog roboczy na katalog

Parametry

katalog

Nowy bieżący katalog

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Błędy/Wyjątki

Wyrzuca błąd o poziomie E_WARNING w przypadku niepowodzenia.

Przykłady

Przykład #1 Przykład użycia chdir()

<?php

// bieżący katalog
echo getcwd() . "\n";

chdir('public_html');

// nowy bieżący katalog
echo getcwd() . "\n";

?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

/home/vincent
/home/vincent/public_html

Notatki

Informacja: Gdy włączony jest tryb bezpieczny, PHP sprawdza czy katalog, na którym zostaną wykonane operacje, ma takie same UID (owner) jak skrypt, który jest aktualnie wykonywany.

Zobacz też:

  • getcwd() - Wskazuje bieżący katalog roboczy

add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
0
php dot duke at qik dot nl
12 years ago
When changing dir's under windows environments:

<?php
$path
="c:\temp"';
chdir($path);
/* getcwd() gives you back "c:\temp" */

$path="c:\temp\"'
;
chdir($path);
/* getcwd() gives you back "c:\temp\" */
?>

to work around this inconsistency
doing a chdir('.') after the chdir always gives back "c:\temp"
up
-9
herwin at snt dot utwente dot nl
14 years ago
When using PHP safe mode and trying to change to a dir that is not accessible due to the safe mode restrictions, the function simply fails without generating any kind of error message.

(Tested in PHP 4.3.10-16, Debian Sarge default)
To Top