bzerror

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5, PHP 7)

bzerror Zwraca numer błędu bzip2 oraz opis błędu w postaci tablicy.

Opis

bzerror ( resource $bz ) : array

Zwraca tablicę asocjacyjną zawierającą opis i numer błędu biblioteki bzip2, który wystąpił podczas pracy z plikiem bz.

Parametry

bz

Uchwyt do pliku musi być poprawny oraz musi wskazywać na plik otwarty za pomocą funkcji bzopen().

Zwracane wartości

Zwraca tablicę asocjacyjną zawierającą, z kodem błedu w indeksie errno, i treścią błedu w indeksie errstr.

Przykłady

Przykład #1 bzerror() przykład

<?php
$error 
bzerror($bz);

echo 
$error["errno"];
echo 
$error["errstr"];
?>

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top