bcsqrt

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

bcsqrt Wyciąga pierwiastek kwadratowy z liczby o dużej precyzji

Opis

bcsqrt ( string $operand [, int $precyzja ] ) : string

Zwraca pierwiastek kwadratowy z liczby operand. Opcjonalnego argumentu precyzja używa się do określenia ilości miejsc po przecinku dziesiętnym w wyniku.

Przykłady

Przykład #1 bcsqrt() przykład

<?php 

echo bcsqrt('2'3); // 1.414 

?>

Zobacz też:

bcpow().

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top