bcompiler_write_header

(PECL bcompiler >= 0.3)

bcompiler_write_headerWrites the bcompiler header

Opis

bcompiler_write_header ( resource $filehandle [, string $write_ver ] ) : bool

Writes the header part of a bcompiler file.

Parametry

filehandle

A file handle as returned by fopen().

write_ver

Can be used to write bytecode in a previously used format, so that you can use it with older versions of bcompiler.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Przykłady

Przykład #1 bcompiler_write_header() example

<?php
$fh 
fopen("/tmp/example","w");
bcompiler_write_header($fh);
bcompiler_write_class($fh,"DB");
bcompiler_write_footer($fh);
fclose($fh);

?>

Notatki

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top