bcompiler_write_functions_from_file

(PECL bcompiler >= 0.5)

bcompiler_write_functions_from_fileWrites all functions defined in a file as bytecodes

Opis

bcompiler_write_functions_from_file ( resource $filehandle , string $fileName ) : bool

Searches for all functions declared in the given file, and writes their correspondent bytecodes to the open file handle.

Parametry

filehandle

A file handle as returned by fopen().

fileName

The file to be compiled. You must always include or require the file you intend to compile.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Przykłady

Przykład #1 bcompiler_write_functions_from_file() example

<?php
require('module.php');

$fh fopen("/tmp/example","w");
bcompiler_write_header($fh);
bcompiler_write_functions_from_file($fh,'module.php');
bcompiler_write_footer($fh);
fclose($fh);

?>

Notatki

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top