bcompiler_parse_class

(PECL bcompiler >= 0.4)

bcompiler_parse_classReads the bytecodes of a class and calls back to a user function

Opis

bcompiler_parse_class ( string $class , string $callback ) : bool

Reads the bytecodes of a class and calls back to a user function.

Parametry

class

The class name, as a string.

callback

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Przykłady

Przykład #1 bcompiler_parse_class() example

<?php

function readByteCodes($data) {
    
print_r($data);
}

bcompiler_parse_class("DB","readByteCodes");

?>

Notatki

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

Informacja:

This function has been removed from bcompiler and is no longer available as of bcompiler 0.5.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top