bcompiler_load_exe

(PECL bcompiler >= 0.4)

bcompiler_load_exeReads and creates classes from a bcompiler exe file

Opis

bcompiler_load_exe ( string $filename ) : bool

Reads data from a bcompiler exe file and creates classes from the bytecodes.

Parametry

filename

The exe file path, as a string.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Przykłady

Przykład #1 bcompiler_load_exe() example

<?php

bcompiler_load_exe
("/tmp/example.exe");
print_r(get_defined_classes());

?>

Notatki

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-6
Sinured
13 years ago
foo.exe (compiled):
<?php
class myclass {
    static
$scalar = 'Hello World!';
}
?>

foo.php:
<?php
include 'foo.exe';
echo
myclass::$scalar;
?>

As you can see, simply including the file will also work perfectly (oh joy!)
To Top