apache_reset_timeout

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7)

apache_reset_timeoutReset the Apache write timer

Opis

apache_reset_timeout ( void ) : bool

apache_reset_timeout() resets the Apache write timer, which defaults to 300 seconds. With set_time_limit(0); ignore_user_abort(true) and periodic apache_reset_timeout() calls, Apache can theoretically run forever.

This function requires Apache 1.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Notatki

Informacja: Ta funkcja jest niedostępna jeśli PHP działa w trybie bezpiecznym

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top