apache_note

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

apache_notePobiera lub ustawia noty odpowiedzi Apache'a

Opis

apache_note ( string $note_name [, string $note_value = "" ] ) : string

Ta funkcja jest jedynie opakowaniem na funkcje table_get i table_set Apache'a. Edytuje ona tablicę not, która istnieje w trakcie żądania. Tablica jest stosowana, aby pozwolić modułom Apache'a na komunikację.

Głównym zastosowaniem dla apache_note() jest przekazywanie informacji z jednego modułu do drugiego, podczas tego samego żądania.

Parametry

note_name

Nazwa noty.

note_value

Wartość noty.

Zwracane wartości

Jeżeli wywołana z jednym argumentem, zwraca obecną wartość noty note_name. Jeżeli wywołana z dwoma argumentami, ustawia wartość noty note_name na note_value i zwraca poprzednią wartość noty note_name. Jeżeli nie można pobrać noty, zwracany jest FALSE.

Przykłady

Przykład #1 Przekazywanie informacji między PHP i Perlem

<?php

apache_note
('name''Jan Kowalski');

// Wywołaj skrypt Perl
virtual("/perl/some_script.pl");

$wynik apache_note("result");
?>
# Pobierz obiekt zapytania Apache
my $r = Apache->request()->main();

# Pobierz przekazane dane
my $name = $r->notes('name');

# przetwarzanie danych

# Zwróć odpowiedź do PHP PHP
$r->notes('result', $result);

Przykład #2 Zapisywanie wartości w access.log

<?php

apache_note
('sessionID'session_id());

?>
# "%{sessionID}n" może być użyte w dyektywie LogFormat

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top