apache_child_terminate

(PHP 4 >= 4.0.5, PHP 5, PHP 7)

apache_child_terminateKończy proces Apache'a po obecnym żądaniu

Opis

apache_child_terminate ( void ) : bool

apache_child_terminate() zarejestruje proces Apache'a, wykonujący aktualne zapytanie, do zakończenia, gdy tylko zakończy się wykonywanie kodu PHP. Może być do przydatne do zakończenia procesu po uruchomieniu skryptu o dużych zapotrzebowaniach na pamięć, gdyż zwykle pamięć zostaje zwolniona wewnętrznie, ale nie zwrócona systemowi operacyjnemu.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE jeżeli PHP jest uruchamiany jako moduł Apache 1, wersja Apache nie jest wielowątkowa i dyrektywa child_terminate jest włączona (domyślnie wyłączona). Jeżeli te warunki nie zostały spełnione, zwracany jest FALSE i generowany jest błąd E_WARNING.

Rejestr zmian

Wersja Opis
5.4.0 Ta funkcja stała się dostępna pod FastCGI. Wcześniej, była wspierana tylko gdy PHP zostało zainstalowane jako moduł Apache.

Notatki

Informacja: Ta funkcja nie jest dostępna na platformie Windows.

Zobacz też:

  • exit() - Output a message and terminate the current script

add a note add a note

User Contributed Notes 4 notes

up
2
Stephan Ferraro
9 years ago
I found out a solution for Apache 2. However this works only without threads and only on POSIX compatible OS systems (e.g. Linux, OpenSolaris...).

<?php

// Terminate Apache 2 child process after request has been
// done by sending a SIGWINCH POSIX signal (28).
function kill_on_exit() {
posix_kill( getmypid(), 28 );
}

register_shutdown_function( 'kill_on_exit' );

?>
up
0
admin at hostultra dot com
12 years ago
this code will add apache_child_terminate() function if it is not already present.

if (!function_exists("apache_child_terminate")){
function apache_child_terminate(){
register_shutdown_function("killonexit");
}

function killonexit(){
@exec("kill ".getmypid());
}
}
up
-1
louis at ewens dot com
12 years ago
Apache child processes are greedy. If they get bloated by a PHP application that requires a lot of memory, they stay that way. The memory is never given back to the OS until that child dies.

You could use MaxRequestsPerChild in Apache to kill all child processes automatically after a certain number of connections. Or you can use apache_child_terminate to kill the child after your memory intensive functions.

Note: apache_child_terminate is not available in Apache 2.0 handler.
up
-3
daniele_dll at yahoo dot it
12 years ago
In response to sam at liddicott dot com:

it isin't so simple! You should never kill an apache process because it is automatically freed when apache need!

And, if you use apache worker or thread based mpm you risk to kill the entire process!

result: DO NOT USE THIS FUNCTION!
To Top