Instalacja

To rozszerzenie » PECL nie jest dołączane do PHP. Informacje na temat instalacji tego rozszerzenia PECL można znaleźć w podręczniku w rozdziale zatytułowanym Instalacja rozszerzeń PECL. Dodatkowe informacje, takie jak nowe wersje, pliki do pobrania, pliki źródłowe, informacje o opiekunach czy rejestr zmian, można znaleźć tutaj: » https://pecl.php.net/package/fribidi.

In order to use these functions you must compile PHP with Fribidi support by using the --with-fribidi[=DIR] configure option.

Windows users will enable php_fribidi.dll inside of php.ini in order to use these functions. P;ik DLL dla tego rozszerzenia PECL jest obecnie niedostępny. Zobacz także sekcję budowanie dla Windows.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top