FilterIterator::valid

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7)

FilterIterator::validCheck whether the current element is valid

Opis

public FilterIterator::valid ( void ) : bool
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Checks whether the current element is valid.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

TRUE if the current element is valid, otherwise FALSE

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top