FilterIterator::key

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7)

FilterIterator::keyGet the current key

Opis

public FilterIterator::key ( void ) : mixed
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Get the current key.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

The current key.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top