Stałe predefiniowane

Poniższe stałe są zdefiniowane w tym rozszerzeniu i stają się dostępne, gdy rozszerzenie jest dokompilowane z PHP, lub załadowane dynamicznie przy starcie.

SEEK_SET (integer)
SEEK_CUR (integer)
SEEK_END (integer)
LOCK_SH (integer)
LOCK_EX (integer)
LOCK_UN (integer)
LOCK_NB (integer)
GLOB_BRACE (integer)
GLOB_ONLYDIR (integer)
GLOB_MARK (integer)
GLOB_NOSORT (integer)
GLOB_NOCHECK (integer)
GLOB_NOESCAPE (integer)
GLOB_AVAILABLE_FLAGS (integer)
PATHINFO_DIRNAME (integer)
PATHINFO_BASENAME (integer)
PATHINFO_EXTENSION (integer)
PATHINFO_FILENAME (integer)
Od PHP 5.2.0.
FILE_USE_INCLUDE_PATH (integer)
Poszukuje nazwy_pliku w include_path (od PHP 5).
FILE_NO_DEFAULT_CONTEXT (integer)
FILE_APPEND (integer)
Dodaje treść do istniejącego pliku.
FILE_IGNORE_NEW_LINES (integer)
Usuwa znaki końca lini (EOL) (od PHP 5).
FILE_SKIP_EMPTY_LINES (integer)
Pomija puste linie (od PHP 5).
FILE_BINARY (integer)

Tryb binarny (od PHP 5.2.7).

Informacja:

Ta stała niczego nie zmienia. Jest ona dostępna tylko w celu zgodności z poprzednimi wersjami.

FILE_TEXT (integer)

Tryb tekstowy (od PHP 5.2.7).

Informacja:

Ta stała niczego nie zmienia. Jest ona dostępna tylko w celu zgodności z poprzednimi wersjami.

INI_SCANNER_NORMAL (integer)
Standardowy tryb skanowania INI (od PHP 5.3).
INI_SCANNER_RAW (integer)
Surowy tryb skanowania INI (od PHP 5.3).
INI_SCANNER_TYPED (integer)
Tryb skanowania INI, respektujący typy (od PHP 5.6.1).
FNM_NOESCAPE (integer)
Wyłączenie sekwencji unikowych odwrotnym ukośnikiem.
FNM_PATHNAME (integer)
Ukośnik w łańcuchu znaków jedynie pasuje do ukośnika z podanego wzorca.
FNM_PERIOD (integer)
Poprzedzająca kropka w łańcuchu znaków musi dokładnie pasować do kropki w podanym wzorcu.
FNM_CASEFOLD (integer)
Dopasowanie bez rozróżniania znaków. Część rozszeżenia GNU.
add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

To Top