Funkcje ograniczane/wyłączone w trybie bezpiecznym

Jest to najprawdopodobniej wciąż niekompletna lista funkcji ograniczonych przez tryb bezpieczny.

Funkcje ograniczone w trybie bezpiecznym
Funkcja Ogranicznenia
dbmopen() Sprawdza czy pliki lub katalogi, na których będą wykonane operacje, mają takie same UID (owner) jak skrypt, który jest aktualnie wykonywany.
dbase_open() Sprawdza czy pliki lub katalogi, na których będą wykonane operacje, mają takie same UID (owner) jak skrypt, który jest aktualnie wykonywany.
filepro() Sprawdza czy pliki lub katalogi, na których będą wykonane operacje, mają takie same UID (owner) jak skrypt, który jest aktualnie wykonywany.
filepro_rowcount() Sprawdza czy pliki lub katalogi, na których będą wykonane operacje, mają takie same UID (owner) jak skrypt, który jest aktualnie wykonywany.
filepro_retrieve() Sprawdza czy pliki lub katalogi, na których będą wykonane operacje, mają takie same UID (owner) jak skrypt, który jest aktualnie wykonywany.
ifx_* Podlega ograniczeniom narzuconym przez sql_safe_mode, (!= tryb bezpieczny)
ingres_* Podlega ograniczeniom narzuconym przez sql_safe_mode, (!= tryb bezpieczny)
mysql_* Podlega ograniczeniom narzuconym przez sql_safe_mode, (!= tryb bezpieczny)
pg_lo_import() Sprawdza czy pliki lub katalogi, na których będą wykonane operacje, mają takie same UID (owner) jak skrypt, który jest aktualnie wykonywany.
posix_mkfifo() Sprawdza, czy katalog, na którym mają zostać wykonane operacje, ma takie same UID (owner) jak skrypt, który jest aktualnie wykonywany.
putenv() Podlega dyrektywom safe_mode_protected_env_vars i safe_mode_allowed_env_vars;. Zobacz również dokumantację do putenv()
move_uploaded_file() Sprawdza czy pliki lub katalogi, na których będą wykonane operacje, mają takie same UID (owner) jak skrypt, który jest aktualnie wykonywany.
chdir() Sprawdza, czy katalog, na którym mają zostać wykonane operacje, ma takie same UID (owner) jak skrypt, który jest aktualnie wykonywany.
dl() Ta funkcja jest niedostępna jeśli PHP działa w trybie bezpiecznym
lewy apostrof Ta funkcja jest niedostępna jeśli PHP działa w trybie bezpiecznym
shell_exec() (funkcja równoważna z lewym apostrofem) Ta funkcja jest niedostępna jeśli PHP działa w trybie bezpiecznym
exec() Możemy uruchamiać programy jedynie z katalogu zdefiniowanego za pomocą dyrektywy safe_mode_exec_dir. Ze względów praktycznych obecnie nie ma możliwości stosowania .. w ścieżce do programu. Wykonywana jest escapeshellcmd() na argumencie tej funkcji.
system() Możemy uruchamiać programy jedynie z katalogu zdefiniowanego za pomocą dyrektywy safe_mode_exec_dir. Ze względów praktycznych obecnie nie ma możliwości stosowania .. w ścieżce do programu. Wykonywana jest escapeshellcmd() na argumencie tej funkcji.
passthru() Możemy uruchamiać programy jedynie z katalogu zdefiniowanego za pomocą dyrektywy safe_mode_exec_dir. Ze względów praktycznych obecnie nie ma możliwości stosowania .. w ścieżce do programu. Wykonywana jest escapeshellcmd() na argumencie tej funkcji.
popen() Możemy uruchamiać programy jedynie z katalogu zdefiniowanego za pomocą dyrektywy safe_mode_exec_dir. Ze względów praktycznych obecnie nie ma możliwości stosowania .. w ścieżce do programu. Wykonywana jest escapeshellcmd() na argumencie tej funkcji.
fopen() Sprawdza, czy katalog, na którym mają zostać wykonane operacje, ma takie same UID (owner) jak skrypt, który jest aktualnie wykonywany.
mkdir() Sprawdza, czy katalog, na którym mają zostać wykonane operacje, ma takie same UID (owner) jak skrypt, który jest aktualnie wykonywany.
rmdir() Sprawdza, czy katalog, na którym mają zostać wykonane operacje, ma takie same UID (owner) jak skrypt, który jest aktualnie wykonywany.
rename() Sprawdza czy pliki lub katalogi, na których będą wykonane operacje, mają takie same UID (owner) jak skrypt, który jest aktualnie wykonywany. Sprawdza, czy katalog, na którym mają zostać wykonane operacje, ma takie same UID (owner) jak skrypt, który jest aktualnie wykonywany.
unlink() Sprawdza czy pliki lub katalogi, na których będą wykonane operacje, mają takie same UID (owner) jak skrypt, który jest aktualnie wykonywany. Sprawdza, czy katalog, na którym mają zostać wykonane operacje, ma takie same UID (owner) jak skrypt, który jest aktualnie wykonywany.
copy() Sprawdza czy pliki lub katalogi, na których będą wykonane operacje, mają takie same UID (owner) jak skrypt, który jest aktualnie wykonywany. Sprawdza, czy katalog, na którym mają zostać wykonane operacje, ma takie same UID (owner) jak skrypt, który jest aktualnie wykonywany. (dla źródła i przeznaczenia)
chgrp() Sprawdza czy pliki lub katalogi, na których będą wykonane operacje, mają takie same UID (owner) jak skrypt, który jest aktualnie wykonywany.
chown() Sprawdza czy pliki lub katalogi, na których będą wykonane operacje, mają takie same UID (owner) jak skrypt, który jest aktualnie wykonywany.
chmod() Sprawdza czy pliki lub katalogi, na których będą wykonane operacje, mają takie same UID (owner) jak skrypt, który jest aktualnie wykonywany. Dodatkowo, nie można ustawić bitów SUID, SGID i sticky bit
touch() Sprawdza czy pliki lub katalogi, na których będą wykonane operacje, mają takie same UID (owner) jak skrypt, który jest aktualnie wykonywany. Sprawdza, czy katalog, na którym mają zostać wykonane operacje, ma takie same UID (owner) jak skrypt, który jest aktualnie wykonywany.
symlink() Sprawdza czy pliki lub katalogi, na których będą wykonane operacje, mają takie same UID (owner) jak skrypt, który jest aktualnie wykonywany. Sprawdza, czy katalog, na którym mają zostać wykonane operacje, ma takie same UID (owner) jak skrypt, który jest aktualnie wykonywany. (notatka: sprawdzany jest jedynie element, do którego utworzone jest dowiązanie symboliczne)
link() Sprawdza czy pliki lub katalogi, na których będą wykonane operacje, mają takie same UID (owner) jak skrypt, który jest aktualnie wykonywany. Sprawdza, czy katalog, na którym mają zostać wykonane operacje, ma takie same UID (owner) jak skrypt, który jest aktualnie wykonywany. (notatka: sprawdzany jest jedynie element, do którego utworzone jest dowiązanie)
apache_request_headers() W trybie bezpiecznym, nie są zwracane nagłówki zaczynające się od 'authorization' (wielkość liter nie ma znaczenia).
header() W trybie bezpiecznym UID skryptu jest dodawana do nazwy - części nagłówka Uwierzytelnienia-WWW, jeśli ustawimy ten nagłówek (używane w Uwierzytelnieniu HTTP).
PHP_AUTH variables W trybie bezpiecznym zmienne PHP_AUTH_USER, PHP_AUTH_PW, i AUTH_TYPE nie są dostępne w $_SERVER. Niezależnie od tego, możemy nadal używać REMOTE_USER dla użytkownika. (notatka: dostępna tylko od PHP 4.3.0)
highlight_file(), show_source() Sprawdza czy pliki lub katalogi, na których będą wykonane operacje, mają takie same UID (owner) jak skrypt, który jest aktualnie wykonywany. Sprawdza, czy katalog, na którym mają zostać wykonane operacje, ma takie same UID (owner) jak skrypt, który jest aktualnie wykonywany.
parse_ini_file() Sprawdza czy pliki lub katalogi, na których będą wykonane operacje, mają takie same UID (owner) jak skrypt, który jest aktualnie wykonywany. Sprawdza, czy katalog, na którym mają zostać wykonane operacje, ma takie same UID (owner) jak skrypt, który jest aktualnie wykonywany.
set_time_limit() Nie ma żadnego skutku, gdy PHP działa w trybie tryb bezpieczny.
max_execution_time Nie ma żadnego skutku, gdy PHP działa w trybie tryb bezpieczny.
mail() W trybie bezpiecznym, piąty parametr jest nieaktywny.
session_start() Właściciel skryptu musi być również właścicielem katalogusession.save_path, gdy wartość session.save_handler jest ustawiona na files.
Wszystkie funkcje systemu plików oraz strumieni. Sprawdza czy pliki lub katalogi, na których będą wykonane operacje, mają takie same UID (owner) jak skrypt, który jest aktualnie wykonywany. Sprawdza, czy katalog, na którym mają zostać wykonane operacje, ma takie same UID (owner) jak skrypt, który jest aktualnie wykonywany. (zobacz opcję safe_mode_include_dir php.ini.

add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
3
tschmieder at bitworks dot de
13 years ago
refers to the previuos posting of

bananarama
15-May-2006 10:11

"all file-handling and -management functions are restricted, just in case someones wondering why they're not listed here.
a script can run these functions on files without errors, if the files were created (are owned) by the same UID, the script was created (is owned) by."

.... or if the directory, in which the file is located, has the same UID as the script, which tries to use a file in that directory...
up
3
Jan
15 years ago
It seems that glob and file_exists functions are also restricted in safe-mode.
To Top