Wymagania

Aby używać tych funkcji, należy zainstalować serwer zarządzania bazami danych FrontBase, lub przynajmniej biblioteki klienta fbsql. FrontBase można pobrać z witryny » http://www.frontbase.com/.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top