Instalacja

Aby te funkcje były dostępne, musimy skompilować PHP z obsługą fbsql używając opcji --with-fbsql[=DIR] . Jeśli użyjemy tej opcji bez określenia ścieżki do FrontBase, wówczas PHP będzie szukał bibliotek klienta fbsql w domyślnym katalogu instalacji dla danej platformy systemowej. Użytkownicy, którzy zainstalowali FrontBase w niestandardowym katalogu, zawsze powinni określić ścieżkę do fbsql: --with-fbsql=/ścieżka/do/fbsql . Podanie ścieżki wskaże PHP aby używał bibliotek klienta zainstalowanych z FrontBase, co pozwoli uniknąć problemów.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top