Konfiguracja wykonawcza

Na działanie tych funkcji wpływają ustawienia zawarte w pliku php.ini.

Opcje konfiguracyjne FrontBase
Nazwa Domyślnie Możliwość zmian Rejestr zmian
fbsql.allow_persistent "1" PHP_INI_SYSTEM Dostępna od PHP 4.0.6.
fbsql.generate_warnings "0" PHP_INI_SYSTEM Dostępna od PHP 4.0.6.
fbsql.autocommit "1" PHP_INI_SYSTEM Dostępna od PHP 4.0.6.
fbsql.max_persistent "-1" PHP_INI_SYSTEM Dostępna od PHP 4.0.6.
fbsql.max_links "128" PHP_INI_SYSTEM Dostępna od PHP 4.0.6.
fbsql.max_connections "128" PHP_INI_SYSTEM Dostępna od PHP 4.0.6.
fbsql.max_results "128" PHP_INI_SYSTEM Dostępna od PHP 4.0.6.
fbsql.batchSize "1000" PHP_INI_SYSTEM Dostępna od PHP 4.2.0. Usunięta w PHP 5.1.0.
fbsql.default_host NULL PHP_INI_SYSTEM Dostępna od PHP 4.0.6.
fbsql.default_user "_SYSTEM" PHP_INI_SYSTEM Dostępna od PHP 4.0.6.
fbsql.default_password "" PHP_INI_SYSTEM Dostępna od PHP 4.0.6.
fbsql.default_database "" PHP_INI_SYSTEM Dostępna od PHP 4.0.6.
fbsql.default_database_password "" PHP_INI_SYSTEM Dostępna od PHP 4.0.6.
fbsql.mbatchSize "1000" PHP_INI_SYSTEM Dostępna od PHP 4.0.6. Usunięta w PHP 4.2.0.
Szczegóły i definicje dotyczące działania PHP_INI_* znajdują się w rozdziale Where a configuration setting may be set.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top