Instalacja

Uznaje się, że to rozszerzenie jest nieprowadzone i nieużywane. Jednakże kod źródłowy tego rozszerzenia jest nadal dostępny w repozytorium PECL i można go pobrać za pomocą SVN: » https://svn.php.net/viewvc/pecl/fam.

To rozszerzenie zostało przeniesione do repozytorium » PECL i nie jest rozprowadzane z PHP od wersji 5.1.0

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top