Stan

Ta część wykazanych rozszerzeń nie jest przeznaczona do zastosowań produkcyjnych - one są albo za "stare" (przestarzałe), albo za "nowe" (eksperymentalne).

Przestarzałe rozszerzenia

Te rozszerzenia są przestarzałe i zwykle zostają zastępowane przez inne, ulepszone rozszerzenia.

Eksperymentalne rozszerzenia

Zachowanie tych rozszerzeń - włączając w to nazwy ich funkcji i coś innego udokumentowanego o tych rozszerzeniach - może zostać zmienione bez ostrzeżenia w przyszłych wydaniach PHP. Używasz tych rozszerzeń na własne ryzyko.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top