Stałe predefiniowane

Poniższe stałe są zdefiniowane w tym rozszerzeniu i stają się dostępne, gdy rozszerzenie jest dokompilowane z PHP, lub załadowane dynamicznie przy starcie.

EXIF_USE_MBSTRING (integer)
This constant has a value of 1 if the mbstring is enabled, otherwise it has a value of 0.

The exif_imagetype() lists several related built-in constants.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top