EmptyIterator::valid

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7)

EmptyIterator::validThe valid() method

Opis

public EmptyIterator::valid ( void ) : bool

The EmptyIterator valid() method.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

FALSE

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top