EmptyIterator::rewind

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7)

EmptyIterator::rewindThe rewind() method

Opis

public EmptyIterator::rewind ( void ) : void

No operation, nothing to do.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top