EmptyIterator::current

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7)

EmptyIterator::currentThe current() method

Opis

public EmptyIterator::current ( void ) : mixed

This function must not be called. It throws an exception upon access.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Błędy/Wyjątki

Throws an Exception if called.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top