Ds\Vector::set

(PECL ds >= 1.0.0)

Ds\Vector::setUpdates a value at a given index

Opis

public Ds\Vector::set ( int $index , mixed $value ) : void

Updates a value at a given index.

Parametry

index

The index of the value to update.

value

The new value.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

Błędy/Wyjątki

OutOfRangeException if the index is not valid.

Przykłady

Przykład #1 Ds\Vector::set() example

<?php
$vector 
= new \Ds\Vector(["a""b""c"]);

$vector->set(1"_");
print_r($vector);
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

Ds\Vector Object
(
  [0] => a
  [1] => _
  [2] => c
)

Przykład #2 Ds\Vector::set() example using array syntax

<?php
$vector 
= new \Ds\Vector(["a""b""c"]);

$vector[1] = "_";
print_r($vector);
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

Ds\Vector Object
(
  [0] => a
  [1] => _
  [2] => c
)
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top