Ds\Set::last

(PECL ds >= 1.0.0)

Ds\Set::lastReturns the last value in the set

Opis

public Ds\Set::last ( void ) : mixed

Returns the last value in the set.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

The last value in the set.

Błędy/Wyjątki

UnderflowException if empty.

Przykłady

Przykład #1 Ds\Set::last() example

<?php
$set 
= new \Ds\Set([123]);
var_dump($set->last());
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

int(3)
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top